Sai lầm của Thiên Sứ

Có một ngày, một người mù dắt theo chú chó dẫn đường cho ông, khi đi trên đường, 1 chiếc xe bị mất tay lái, chạy thẳng đâm qua, người mù khi đó bị đụng chết, chú chó dẫn đường của ông vì bảo vệ chủ nhân cũng đồng thời chết thảm dưới bánh xe. Chủ Nhân và chú chó cùng đến trước cửa Thiên Đàng. Một vị Thiên Sứ cản đường 2 người họ, […]

« Previous Page